El proyecto «Sorleku» debe seguir adelante

En la mañana de hoy se ha realizado una rueda de prensa en la que han participado Idoia Moreno y Larraitz Esnaola junto a ediles de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia, en la que se denunciaba la situación en que se encuentra el proyecto “Sorleku”.

El proyecto trata de la construcción de un parque infantil en la explanada de Marrutxipi, entre cocheras y Ategorrieta.

Idoia Moreno y Larraitz Esnaola, de Alubi Elkartea, ganaron en 2017 el programa MartxUp!, en el proyecto Bizi bizia berhezi, basado en la participación ciudadana, lo que permitiría la construcción del parque infantil «Sorleku» bajo las cocheras.

En el proyecto se diseñaron una amplia zona de juegos, que contó con la participación en el diseño de cerca de 300 niños de la Ikastola Zurriola, además de varios/as niños/as del barrio de Intxaurrondo, identificando sus necesidades y deseos, a través de diferentes sesiones.

El Ayuntamiento dio su palabra , se comprometía a sacar adelante el propio proyecto, es decir, que se realizaría el área de juegos «Sorleku«. Y lo presentaron así en una rueda de prensa, y lo difundieron también en sus redes sociales como lo hizo el PNV grupo que destacado del Gobierno Municipal.

A pesar de que han pasado 3 años, no se ha hecho nada en ese terreno. El Gobierno Municipal ha incumplido una vez más su palabra.

Y así lo han manifestado Idoia Moreno y Larraitz Esnaola en la rueda de prensa de esta mañana «una vez concluida la obra de Cocheras, hemos podido comprobar a través de la prensa que la construcción del parque infantil ha sido aparcado y que no se han reservado partidas económicas para sacar adelante el proyecto en el año 2021».

En nuestra opinión, cuando hablamos de participación ciudadana, los proyectos que se presentan modifican o resultan ganadores, deben de poder materializarse. No se puede alardear de practicar procesos participativos si luego el resultado es este, en un tema y en una parcela que desgraciadamente lleva muchos años en una situación de dejadez absoluta.

Desde Ulialde Alkartetxea, por el bien del entorno, esperamos que se construya a la mayor brevedad posible este parque infantil.

Sorleku proiektuak aurrera egin behar du

Gaur goziean Idoia Moreno eta Larraitz Esnaola EH Bilduko kideekin batera prentsaurrekoa eman dute Donostiako Udalean, «Sorleku» proiektuaren egoera salatzeko.

Marrutxipiko zabalgunean, DBUS eta Ategorrieta auzoguneare artean, haurrentzako parke bat eraikitzea da proiektuaren helburua.

Idoia Moreno eta Larraitz Esnaola, Alubi elkarteko kideak.  2017.urtean MartxUp! programa irabazi zuten, parte hartzean oinarritutako Bizi bizia berhezi proiektuarikin, eta hori esker kotxeras azpiko lursailean kokatuko zen parkea «Sorleku» izena hartuko zuen.

Jolas eremu zabal bat diseinatu zuten. Besteak beste, Zurriola Ikastolako 300 haur inguruk eta intxaurrondo auzoko hainbat haurrek hartu zuten parte diseinu horretan. Haien beharrak identifikatzeaz gain, saio desberdinen bitartez, haien nahiak bildu ziren.

Udaletxeak hitza eman zuen proiektua bera aurrera ateratzeko konpromisoa hartzen zuela, hau da, Sorleku jolas eremua egingo zela. Eta hórrela aurkeztu zuten prentsaurreko batean, eta Udal Gobernuan dagoen EAJ Taldeak  bere sare sozialetan zabaldu zuten ere.

3 urte pasa diren arren, lur eremu horretan ez da esandako ezer egin. Udal Gobernuak beste behin ez du bere hitza bete.

Idoia Moreno eta Larraitz Esnaola prentsaurrekoan azpimarratu dutenez «Kotxeraseko obra bukaturik dagoen honetan, prentsa bidez jakin dugu jolas eremuaren eraikuntza alboratu egin dela ez dutelako partida ekonomikorik gorde 2021. urtean proiektua aurrera ateratzeko.»

Gure ustez, herritarren parte-hartzeaz ari garenean, aurkezten edo irabazten duten proiektuak gauzatu behar dira. Ezin dena egin prozesu parte-hartzaileak praktikatzeaz harrotu, gero emaitza hau bada. Zoritxarrez eremu hau urte asko darama erabat utzita.

Ulialde Alkartetxearen izenean, inguruaren onerako, haurrentzako parke hau ahalik eta lasterren eraikitzea espero dugu.

Luistarrak eta Gazteluko kaleetako eraikinek Agree Europako Proiektuan parte hartuko dute

Donostiako Udalak duela gutxi iragarri du bizitegi-eraikin pribatuen energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko erabakia. Donostiako Etxegintza Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoaren bidez parte hartzen du Agree Europako Proiektuan.
Eraikuntza-urteari eta etxebizitzen egoerari erreparatuta, honako eraikin hauek hautatu dira:

Lusitarrak kalea: 1. ataritik 15.era, 17.etik 37.era, eta 39., 41. eta 43. zenbakiak.
Gaztelu kalea: 1. ataritik 27.era, eta 29. zenbakia.

Europako proiektu honen helburua da bertako egoiliarrei baldintza ekonomiko onuragarriak eskaintzea, etxebizitzak birgaitzea sustatzeko, etxebizitzak hobeto isolatzeko (fatxada), barne-erosotasuna hobetzeko eta energia-fakturan aurrezte ekonomikoa lortzeko, irisgarritasun hobea izateko (igogailua instalatzea), eta auzoaren itxura orokorra berritzen eta ingurumen-onurak lortzen laguntzeko.

Horretarako, Etxegintzak esku hartzeko azterlanak eta proposamenak egingo ditu, atzematen diren irisgarritasun eta eraginkortasun energetikoko arazoei irtenbide teknikoa emateko.

Datozen egunetan gutun bat bidaliko zaie, azalpen-liburuxkarekin batera, inplikatutako herritar guztiei.

Europako proiektu honetan parte hartzeko interesa agertzen duten auzotarren erkidegoek 943 413922 telefonora jo ahal izango dute, eta azterlan horien emaitzei, jarduera horietarako dauden diru-laguntzei eta interesekoak diren gainerako alderdiei buruzko informazioa jasoko dute.

Gogorarazi nahi dugu Udal Gobernuak azken urteotan hobekuntza-mezuak bidali dituela eremu honetan, baina mezu hoiek ez dituela gauzatu. Horregatik, erabaki hau hartzearekin pozik gaudela adierazi nahi dugu, eta laster gauzatu ahal izatea espero dugu.

Edificios de Los Luises y Gaztelu participarán en el Proyecto Europeo Agree

El Ayuntamiento de Donostia ha anunciado recientemente su decisión de impulsar la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad de edificios residenciales privados, participa a través de su Entidad Pública Empresarial de Vivienda, Donostiako Etxegintza en el Proyecto Europeo AGREE.

Atendiendo al año de construcción y estado de las viviendas, se han seleccionado los siguientes edificios:

Calle Los Luises: Del portal número 1 al 15, del 17 al 37, y los números 39, 41 y 43.

Calle Gaztelu: Del portal número 1 al 27, y el número 29.

La finalidad de este Proyecto europeo es ofrecer a sus residentes una serie de condiciones económicas ventajosas, para promover la rehabilitación de sus viviendas que permita un mejor aislamiento térmico de las mismas (fachada) con mejora de su confort interior y ahorro económico en la factura de energía, una mejor accesibilidad (instalación de ascensor), además de contribuir a renovar el aspecto general del barrio y obtener beneficios ambientales.

A tal efecto, Etxegintza va a desarrollar estudios y propuestas de intervención para dar solución técnica a los problemas de accesibilidad y eficiencia energética que se constaten.

En los próximos días se remitirá una carta junto con folleto explicativo a todos los vecinos y vecinas implicadas.

Las comunidades de vecinos/as que muestren su interés en participar en este proyecto europeo podrán dirigirse al teléfono 943 413922 y recibirán información sobre el resultado de estos estudios, sobre ayudas económicas disponibles para estas actuaciones y demás aspectos de su interés.

Queremos recordar que el Gobierno Municipal ha lanzado en los últimos años mensajes de mejora en esta zona sin que se hayan materializado, por lo que queremos mostrar nuestra satisfacción por esta decisión a la vez que esperamos que se pueda materializar pronto.