Hondamendia (Xabier Montoia)

Izenburua: Hondamendia

Idazlea: Xabier Montoia (Gasteiz, 1955)

Urtea: 2015

Argitaletxea: Elkar

Suntsipenaren ideia dela eta, Xabier Montoiak Hondamendin fantasia lantzen du, lanari errealismo zertzeladak emanez.

Liburua pasadizo eta ipuinez osatuta dago, arrazoi baten inguruan: hondamendia. Pertsonaiei etorkizun hobe bat konkistatzeko ametsak ezabatuko zaizkien istorioetan, historia errepasatuz gaur egungo mundura iritsi arte, eta, aldi berean, hondamendi kolektibo eta indibidualen aurpegirik gordinena erakutsiz eta giza krudeltasuna eta erresistentziarako gaitasuna biluztuz.

Hondamendia du izena Xabier Montoiaren ipuin-liburu berriak, eta izenburuko horixe da, hain zuzen, bilduma osatzen duten istorio guztiak biltzen dituen sentipena: txikizioa eta gainbehera. Bi parte nagusitan dago zatituta: lehenengoan, planetaren historian zehar, une eta leku jakinetan gertaturiko deskalabruak kontatzen zaizkigu: Adam eta Eva Paradisuko baratzetik egotzi ostekoa, Erdi Aroko izurriak, XX. mendeko totalitarismoek ekarritako zoritxarrak, lehergailu atomikoaren ingurukoak… Bigarren partean, berriz, gaur egun edo etorkizun hurbil batean kokaturiko hondamentak agertzen zaizkigu, leku nahiz giro desberdinetan, era askotako pertsonaiak eta kontamoduak erabiliz, egileak ohi duen asmamen, finezia eta zorroztasunez.

Gorde nazazu lurpean (Ramon Saizarbitoria)

Gorde nazazu lurpean

Izenburua: Gorde nazazu lurpean

Idazlea: Ramon Saizarbitoria (Donostia, 1944)

Urtea: 2000

Argitaletxea: Erein

Ramón Saizarbitoriak Gorde nazazu lurpean liburuan bost kapitulutan banatutako narrazio-bilduma bat egiten du, nahiz eta lotura esturik ez izan, ezin da esan elkarrekin loturarik ez dutenik. Bost narrazio, giza harremanei eta heriotzari buruzko gogoetez beteak.

Liburuak ez du gure herriak pairatzen duen arazoa ahazten eta testuinguru garrantzitsu bihurtzen da.

“Intxortako lubakietan girotutako Gudari zaharraren gerra galduak zabaltzen du liburua, eta Intxortako lerroen apurtzearekin gertatu zen nazionalen aurrerabidearen ondorioetako bat kontatzen zaigu Asaba zaharren baratzan. Liburua ixten duen azken narrazio honek Sabino Aranaren hilobi aldaketak kontatzen ditu. Tartean gelditzen da 36ko gerraren oihartzun atergabea den Bi bihotz, hilobi bat (Artaxonatik Artaxonara). Rossetti-ren obsesioak, berriz, Madrildik Londresera daramatza euskaldunoi buruzko galdera eta diagnostiko zuzen-zuzenak: ¿Qué os pasa a los vascos? eta Sois unos melancólicos. Galderaren eta baieztapenaren atzean bi emakume, Victoria eta Eugenia, guztiz desberdinak eta aldi berean antzekoak oso. Eta gizon bat, eta bi harremanen kasuan -arrakasta labur txinpartatsuren bat gorabehera-, bi maitasun ezinezko. Azken finean, ze zaila egiten zaion gizonezkoari gauzarik xumeena ere naturaltasunez aitortzea! Batarekin ausartegi, bestearekin koldarregi, modu paregabean azaleratzen du nobelak gizonezkoon alde mixerable eta komikoena. Komikotasunean badu, egia esan, norekin neurtu liburu honetan; izan ere, larru berekoak baitira azken pertsonaia hori eta Bi bihotz, hilobi batekoa. Marcel Martinek, berriz, bikote harremanak absurduraino nola gaizto daitezkeen erakusten digu. Gutxien espero denean, eta komentario ezdeusenaren kausaz, leize sakon eta gaindiezina zabal daiteke gure bizitzetan, ustez bat ere arrazoirik gabe, eta erabat oharkabean gainera. Izan ere, xelebrea baita -edota negargarria- gauzarik xumeena ulertzeko gizonak askotan duen ezintasuna. Bat-batean, bikotea osatzen zutenak, elkarrenganako bi ezezagun bihurtuko dira. Esan beharrik ere ez dago liburu arrunt bat baino gehiago dela eskuetan duzun hau: euskal irakurleen ahotan luzaroan egongo den liburua.”

Luistarrak eta Gazteluko kaleetako eraikinek Agree Europako Proiektuan parte hartuko dute

Donostiako Udalak duela gutxi iragarri du bizitegi-eraikin pribatuen energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko erabakia. Donostiako Etxegintza Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoaren bidez parte hartzen du Agree Europako Proiektuan.
Eraikuntza-urteari eta etxebizitzen egoerari erreparatuta, honako eraikin hauek hautatu dira:

Lusitarrak kalea: 1. ataritik 15.era, 17.etik 37.era, eta 39., 41. eta 43. zenbakiak.
Gaztelu kalea: 1. ataritik 27.era, eta 29. zenbakia.

Europako proiektu honen helburua da bertako egoiliarrei baldintza ekonomiko onuragarriak eskaintzea, etxebizitzak birgaitzea sustatzeko, etxebizitzak hobeto isolatzeko (fatxada), barne-erosotasuna hobetzeko eta energia-fakturan aurrezte ekonomikoa lortzeko, irisgarritasun hobea izateko (igogailua instalatzea), eta auzoaren itxura orokorra berritzen eta ingurumen-onurak lortzen laguntzeko.

Horretarako, Etxegintzak esku hartzeko azterlanak eta proposamenak egingo ditu, atzematen diren irisgarritasun eta eraginkortasun energetikoko arazoei irtenbide teknikoa emateko.

Datozen egunetan gutun bat bidaliko zaie, azalpen-liburuxkarekin batera, inplikatutako herritar guztiei.

Europako proiektu honetan parte hartzeko interesa agertzen duten auzotarren erkidegoek 943 413922 telefonora jo ahal izango dute, eta azterlan horien emaitzei, jarduera horietarako dauden diru-laguntzei eta interesekoak diren gainerako alderdiei buruzko informazioa jasoko dute.

Gogorarazi nahi dugu Udal Gobernuak azken urteotan hobekuntza-mezuak bidali dituela eremu honetan, baina mezu hoiek ez dituela gauzatu. Horregatik, erabaki hau hartzearekin pozik gaudela adierazi nahi dugu, eta laster gauzatu ahal izatea espero dugu.

Edificios de Los Luises y Gaztelu participarán en el Proyecto Europeo Agree

El Ayuntamiento de Donostia ha anunciado recientemente su decisión de impulsar la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad de edificios residenciales privados, participa a través de su Entidad Pública Empresarial de Vivienda, Donostiako Etxegintza en el Proyecto Europeo AGREE.

Atendiendo al año de construcción y estado de las viviendas, se han seleccionado los siguientes edificios:

Calle Los Luises: Del portal número 1 al 15, del 17 al 37, y los números 39, 41 y 43.

Calle Gaztelu: Del portal número 1 al 27, y el número 29.

La finalidad de este Proyecto europeo es ofrecer a sus residentes una serie de condiciones económicas ventajosas, para promover la rehabilitación de sus viviendas que permita un mejor aislamiento térmico de las mismas (fachada) con mejora de su confort interior y ahorro económico en la factura de energía, una mejor accesibilidad (instalación de ascensor), además de contribuir a renovar el aspecto general del barrio y obtener beneficios ambientales.

A tal efecto, Etxegintza va a desarrollar estudios y propuestas de intervención para dar solución técnica a los problemas de accesibilidad y eficiencia energética que se constaten.

En los próximos días se remitirá una carta junto con folleto explicativo a todos los vecinos y vecinas implicadas.

Las comunidades de vecinos/as que muestren su interés en participar en este proyecto europeo podrán dirigirse al teléfono 943 413922 y recibirán información sobre el resultado de estos estudios, sobre ayudas económicas disponibles para estas actuaciones y demás aspectos de su interés.

Queremos recordar que el Gobierno Municipal ha lanzado en los últimos años mensajes de mejora en esta zona sin que se hayan materializado, por lo que queremos mostrar nuestra satisfacción por esta decisión a la vez que esperamos que se pueda materializar pronto.